بیمه اتومبیل

عباس پرسیده شده در 8 ماه پیش

خطرات مورد تعهد در بیمه نامه اتومبیل شامل چه مواردی می شود؟

1 سوال
بیمه باقریبیمه باقری عضو سایت پاسخ داده‌شده در 7 ماه پیش

•برخورد دو اتومبیل؛

•برخورد اتومبیل با یک جسم ثابت یا متحرک؛

•برخورد اشیا به اتومبیل (اتومبیل در حال حرکت یا ساکن)؛

•واژگون شدن اتومبیل؛

•سقوط اتومبیل.

جواب شما