طرح بیمه کارگران عضو خانه کارگر

بر اساس توافق به عمل آمده فی مابین بیمه ایران و خانه کارگر کلیه کارگران عضو خانه کارگر و خانواده های آنان از پوشش های مختلف بیمه ایران بهره مند می گردند . این طرح از شهریور سال 83 بر اساس توافق فی مابین مدیران عامل خانه کارگر و بیمه ایران آغاز گردیده است .