زونکن بیمه مهندسی

 

 

با سلام و احترام خدمت دوستان و همکاران محترم
جهت سهولت کارهای بیمه ای خود فرم ها و پیشنهادات بیمه ای زیر به حضور شما عزیزان تقدیم میگردد
با نظرات و پیشنهادات سازنده خود مارو همراهی کنید.

 

1. پرسشنامه بیمه تجهیزات الکترونیک )E.E) 

2. پرسشنامه بیمه مسـئولـیت حرفه ای مهندسین ناظر ، طراح و محاسب 

3. پرسشنامه بيمه تمام خطر پيمانـكاران )R.A.C) 

4.پرسشنامه بيمه شكست ماشين آلات )B.M) 

5.پرسشنامه بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان یا تضم ین کیفیت ساختمان )B.D.L)