زونکن بیمه مسئولیت

 

با سلام و احترام خدمت دوستان و همکاران محترم
جهت سهولت کارهای بیمه ای خود فرم ها و پیشنهادات بیمه ای زیر به حضور شما عزیزان تقدیم میگردد
با نظرات و پیشنهادات سازنده خود مارو همراهی کنید.

 

 1.  اعلام خسارت مسئولیت
 2. ایمنی کارگاه
 3. گزارش کارشناسی بازدید ناشی از اجرا
 4.  پیشنهاد بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی
 5. تعمیرگاه خودرو
 6. جدول اطلاعات درخواست تعدیل حق بیمه در بیمه هاي مسئولیت
 7. شکارچیان و محیط بانان
 8. طرح مهر
 9. فرم اعلام خسارت در بيمه هاي مسئوليت كارفرما در مقابل كاركنان
 10. فرم ایمنی
 11. فرم پيشنهاد بيمه نامه مسئوليت جامع پزشكان
 12. فرم گزارش وضعیت ایمنی کارگاه
 13. پيشنهاد بيمه نامه مسئوليت مدنی مديران و مربيان مجموعه ورزشی 
 14. مسئول فنی بیمارستان ، داروخانه
 15. مسئولیت کارفرما
 16. مساجد
 17. پرسش نامه و پیشنهاد بیمه مسوولیت مدنی تابلوهاي تبلیغاتی
 18. پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی شرکتهای نصب و نگهداری آسانسور
 19. پرسشنامه بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان
 20. پرسشنامه بیمه مسئولیت مدنی مدیران پارکینگهاي عمومی و خصوصی و نمایشگاههاي اتومبیل در قبال صاحبان خودرو 
 21. پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان
 22. پرسشنامه بيمه تمام خطر نصـب ) R.A.E )
 23. پرسشنامه بيمه شكست ماشين آلات )B.M)
 24. پيشنهاد بيمه نامه طرحهای خاص و نوین بيمه ای
 25. پیشنهاد بیمه مسئولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی
 26. پرسشنامه بیمه مسئولیت حرفه ای سردفترداران و دفتریاران
 27. جدول اطلاعات درخواست تعدیل حق بیمه در بیمه هاي مسئولیت