بیمه طرح جامع آتش سوزی و حوادث نوروزی

هر ساله در ایام عید نوروز خیل عظیمی از هموطنان به منظور استفاده از تعطیلات و دید و بازدید اقدام به مسافرت با وسیله نقلیه می نمایند و آنچه که در این ایام ممکن است طعم شیرین مسافرت را به کام آنها تلخ نماید وقوع حوادث غیر منتظره است بیمه ایران با طرح بیمه نامه جامع نوروزی که دوره آن از 25 اسفند هر سال تا پانزدهم فروردین سال جدید می باشد و با ارائه پوشش های حریق ، انفجار، صاعقه، سرقت،سیل و طوفان غرامت فوت و نقص عضو و جبران هزینه های پزشکی گام بلندی در تامین آرامش خاطر هموطنان ارجمند برداشته و خاطره ای دلپذیر از تعطیلات ایام عید را برای آنها به ارمغان می آورد.